אקדמיה בקהילה

הקניית ידע אקדמי ומקצועי לקהילה ועידוד פעילות חברתית מבוססת ידע וניסיון

מטרות הפרויקט

יצירת מנגנונים לאיסוף והבניה של ידע וניסיון שמקורו בקהילה, כך שיוכל לשמש את האקדמיה בהוראה, מחקר והכשרת אנשי מקצוע

הנגשת ידע ומיומנויות אשר רלוונטיים לקידום סולידריות חברתית ומאבק בהדרה לתושבים, פעילים ועובדים באזור

הכוונת המשתתפים לפעולה של קידום, יזמות ופיתוח הקהילה והחברה

חשיפת התושבים למחקר המתקיים באוניברסיטת חיפה במגוון תחומים שיכולים לקדם את מצבם

קורס מתאמי זכויות לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלות עומדים בפני קשיים וחסמים רבים במיצוי זכויותיהם מול גורמים שונים מסיבות מגוונות: חוסר ידע אודות זכויותיהם, חוסר במידע זמין מהימן ועדכני, היעדר נגישות פיזית ו/או תקשורתית, הדרה כפולה, חסמים תרבותיים ועוד.

מטרת הקורס הינה הכשרת מתאמי זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר יהיו מומחים בהנגשת תהליך מיצוי זכויות עבור אנשים עם מוגבלות ויוכלו לבצע: ייעוץ ראשוני כללי, ליווי אישי, סנגור ותיווך מול רשויות שונות.

מבנה הקורס הינו שיעורים אקדמיים המועברים על ידי מרצים מאוניברסיטת חיפה, סדנאות מיומנות בהנחיה של מנחת קבוצות מקצועית ומומחיות מטעם הארגונים השותפים ולמידה בשטח דרך סיורים במוסדות רלוונטיים, ביניהם ביטוח לאומי. אורך מרבית מפגשי הקורס הינו ארבע שעות.

כחלק מההתנסות בקורס המשתתפים בוחרים פרויקט בנושא מיצוי זכויות בהיקף של 16 שעות, בו המשתתפים מתנסים בייזום, תכנון והפעלת פרויקט למיצוי זכויות פרטני או קבוצתי וזאת תוך ליווי מקצועי.

בסיום הקורס הבוגרים ישמשו כפעילים בקהילות השונות ובקבוצת הבוגרים, וייסעו בליווי ותיווך של זכויות עבור אנשים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה ובני משפחותיהם

אני בתור נופר לא רואה את זה בתור מגבלה. זה לא מגביל אותי. אני עושה את הכל ביחד עם ה-CP, שיתוק מוחין, שיש לי אותו מגיל אפס. לאחר הקורס הרגשתי שעברתי שינוי, מעניין אותי יותר מאשר אי פעם ללמוד באקדמיה. אני חושבת ללמוד מנהל ציבורי כי אני רוצה לשנות את העולם הגדול, את החברה. אני מרגישה שזאת השליחות שלי לעולם.

נופר אלקבץ

בוגרת קורס "מתאמי זכויות לאנשים עם מוגבלויות"

מתאמי זכויות
נגן וידאו

קורס התחדשות עירונית בראייה מכלילה

תהליכי התחדשות עירונית מהווים הזדמנות להשבחת ערך הנכסים של התושבים, שיפור מצבם הכלכלי, שיפור איכות החיים וקידום חברתי של השכונה והשירותים הציבוריים בה. יחד עם זאת התהליך טומן בחובו מורכבויות כגון: יחסי תושבים, צפיפות ומשכו הארוך של התהליך.

בנוסף, על-פי רוב תהליכי התחדשות מתרחשים בשכונות בהן חיים תושבים המתמודדים עם מצוקות כלכליות ואחרות ועל כן קיים חשש לניצול לרעה של תושבים מוחלשים, פגיעה במרקם החברתי ואף הדרה של קבוצות אוכלוסייה והעתקת אזורי מצוקה מהשכונה למיקום אחר.

מטרת הקורס הינה הכשרת מנהיגים קהילתיים בשכונות העומדות בפני תהליכי התחדשות עירונית על ידי הענקת ידע בסיסי בתחום של תהליכי התחדשות עירונית – בהיבטים תכנוניים, משפטיים וחברתיים. הקורס מעניק כלים לגיבוש, פיתוח מנהיגות והתארגנות קהילתית לקידום תהליכי שינוי בקהילה.

מבנה הקורס הינו שיעורים אקדמיים  המועברים על ידי מרצים מאוניברסיטת חיפה וממוסדות וגופים נוספים, סדנה לקידום מיומנויות שתועבר על-ידי מנחים ומנחות מאגף הרווחה בעיריית חיפה וסיורים מקצועיים בשטח.