חוויה בספרייה

פרויקט משותף של ספריית הילדים של אוניברסיטת חיפה ושותפות קהילה-אקדמיה, במימון משפחת צוק (לזכרה של תמי צוק ז"ל, מנהלת ספריית הילדים). במסגרת הפרויקט נפגשים ילדי כיתות ג' וה' מביה"ס חופית בספריית הילדים של האוניברסיטה ועוברים הדרכות ייחודיות ופעילות אישית יצירתית.

מטרת המפגשים הינה עידוד קריאה ואוריינות מידע, באמצעות חשיפת התלמידים למגוון ספרים ולמיומנויות של חיפוש, עיבוד וכתיבת מידע. את התוצר הסופי מציגים התלמידים בפני הכיתה.

התלמידים נפגשים הן בספריית הילדים באוניברסיטת חיפה, בה הם נחשפים למגוון הדרכות על ספרים, והן בכיתות המחשבים בהן הם לומדים אוריינות דיגיטלית של הספרייה, יחד עם אפשרויות חיפוש והצגת מידע באתר הספרייה.

תלמידי כיתות ג' עוסקים במיתולוגיה היוונית והגיבור בסיפור – כשהתוצר של כל תלמיד הוא כתיבת סיפור פרי דמיונו על גיבור – על והצגתו בפני הכיתה. בנוסף, התלמידים לומדים אוריינות מידע בנושא בעלי חיים, הם בוחרים חיה, מכינים עבודת חקר אודותיה ומציגים את עבודתם בפני שאר התלמידים.

תלמידי כיתות ה' עוסקים בביוגרפיות של אישים חשובים – תחילה התלמידים מבצעים מחקר ביוגרפי אודות אישיות מסוימת. בשלב השני, התלמידים מבצעים מחקר ביוגרפי אינטרנטי וכותבים "ערך" דמוי ויקיפדיה. בשלב השלישי, התלמידים כותבים אוטוביוגרפיה בהשראת הביוגרפיות שחקרו והמיומנויות שרכשו ומציגים את האוטוביוגרפיה העתידית שלהם בפני שאר התלמידים. בסוף הפרויקט, התלמידים מציגים בפני הכיתה את הסיפור האישי, ההיסטוריה וההישגים של האישיות הנבחרת.

טעימה מהפרוייקט