יום עושים טוב

מדי שנה, לקראת "יום המעשים הטובים" הבינלאומי, מארגנת שותפות קהילה-אקדמיה יום הכולל פעילויות רבות ומגוונות של תרומה לקהילה ברחבי העיר חיפה.

הפעילויות הינן הזדמנות של חברי האוניברסיטה לצאת מן שגרת הלימודים היום-יומית ולתרום לקהילה, כקבוצה תוך שיתוף פעולה וגיבוש. לפעילויות מוזמנים להצטרף כלל הסטודנטים, המרצים, סגל האוניברסיטה והעובדים המנהליים. ביום זה ייצאו הסעות מסודרות מתחום האוניברסיטה.

מן הפעילויות המוצעות: ניקיון וגיזום צמחייה בגינות קהילתיות ובשמורות טבע, שיפוץ מוסדות חינוך ומרכזי נוער, השתתפות ביום הפנינג במרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, אריזת חבילות לחיילים בודדים ועוד.

עובדי סגל האוניברסיטה בפעילויות שונות של גיזום וניקיון בגינות קהילתיות ושמורות טבע ובשיפוץ מוסדות חינוך ומרכזי נוער

עובדי ספריית יונס וסוראיה נזריאן בניקוי שטחי המוחרקה