קורסים משלבי עשייה

ליאור שורר, אוסאמה ג'מול, ענת שובל

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

כלים תאורטיים ומעשיים לקידום השיח הרב-תרבותי בקמפוס ובקהילה, ליצירת מנהיגות משותפת ומעורבת של סטודנטים יהודים וערבים. קידום הכרות, שיח ומיזמים קהילתיים משותפים. פיתוח ובחינה של מושגי זהות אישית ותרבותית, פיתוח יכולת רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי בישראל.

הפעילות החברתית בקמפוס מתרכזת במעונות והפעילות בקהילה מתרכזת בשכונות של חיפה אוכלוסייה מעורבת של יהודים וערבים. בקמפוס הסטודנטים יוזמים ומקיימים פעילויות חברתיות ליצירת מרחב ציבורי משותף, רב-תרבותי ומקדם היכרות ושיח, תוך הנחיית מעגלי שיח בנושאי זהות ואקטואליה. בקהילה, הסטודנטים פעילים בפרויקטים שונים של סיוע לימודי ,ליווי רגשי וחברתי לילדים ובני נוער בסיכון ומרקע סוציו-אקונומי נמוך, פעילויות חברתיות להעשרה, זאת בשיתוף מרכזים קהילתיים בשכונות מעורבות לערבים ויהודים בחיפה.

פעילות חברתית

במסגרת תוכנית "פוזיטיב" של קורס מנהיגות ערבית-יהודית הפקנו ארועי תרבות לקירוב לבבות ויצירת מרחב משותף לערבים ויהודים.
דרך העשייה למדתי רבות על הצד ההפקתי ומעבר לכך נפתח בפניי עולם שלא היה חשוף בפני, שהוא רב תרבותי, בשיתוף פעולה ובחיוך.
לקחת חלק בתוכנית כזאת עם אנשים מיוחדים שרוצים להיות שם ולתרום יצר תחושה של משמעות, ונגע לי בלב.

נעמי מגן

בוגרת הקורס

טעימה מהקורס