המרכז הבינתחומי
לחקר העוני והדרה חברתית

מרכז מחקר הפועל באוניברסיטת חיפה בהנהלת פרופ' רוני סטריאר, ראש המגמה למנהיגות ושינוי חברתי בלימודים לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית.

המרכז הוקם במטרה לקדם מחקר בינתחומי בנושאי עוני והדרה חברתית תוך עידוד מחקרים חדשים, פיתוח מתודולוגיות מחקריות ייחודיות ושיתוף פעולה בין גורמים שונים- חוקרים, קובעי מדיניות, נציגי המשק ונציגי קהילות.

המרכז פועל לשילוב בין מחקר ופעולה – הידע מופץ בקרב קובעי מדיניות, אנשי מקצוע ונציגי קהילות כבסיס לקידום פיתוח כלכלי וקהילתי, בעבור עיצוב תהליכי שינוי מדיניות בתחום.