סוגיות בקידום בריאות ומניעת סיכונים

קורסים משלבי עשייה

החוג לפיזיותרפיה

גב' באדרה נעאמנה-אבו אלהיג'ה

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

הקורס דן בחישובותו של נושא קידום בריאות בתחום הבריאות בכלל ובטיפול הפיזיותראפי בפרט, וממחיש לסטודנטים את התפקיד החשוב שיש למקצוע הפיזיותרפיה בקידום אורח חיים בריא ופעיל ובעידוד השתתפות פעילה עם הקהילה.

במסגרת הקורס הסטודנטים פועלים בשיתוף עם המרכזים והקהילות של אלווין ישראל, עמותת כוונים, מרכז קלור ליאו באק, קהילת נשים יהודיות דתיות בהדר, עמותת הנטינגטון, קהילת יוצאי אתיופיה, עמותת פרקינסון ועמותת מפרקים צעירים. הסטודנטים עובדים עם הקהילה למען קידום אורח חיים פעיל בקרב אוכלוסיות בסיכון כגון גמלאים ואנשים עם מוגבלויות.

פעילות חברתית

טעימה מהקורס