סוגיות חברתיות בעבודה ותעסוקה

קורסים משלבי עשייה

החוג לשירותי אנוש

גב' יעל עבאדה

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

סוגיות שונות של צדק חברתי בתוך עולם העבודה: תעסוקה מגוונת, התארגנות עובדים ומאבקי עובדים, שוויון מגדרי, הטרדות והתעמרות, עובדי קבלן, תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות ועוד

שילוב בארגונים העוסקים בסוגיות של צדק חברתי, לרבות עבודה בארגון, ייזום ויישום של פרוייקט אישי בתחום. ארגונים לדוגמה: מוקד התעסוקה העירוני, איל"ן, השירות לשיקום האסיר, חח"י- הממונה על תעסוקה מגוונת, כוח לעובדים, הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, אישה לאישה, נגישות ישראל, כיאן, אגף הרווחה, קו לעובד, מרכזי צעירים, יועצת ראש העיר למעמד האישה

פעילות חברתית

בקורס למדתי על עבודת היום-יום בתחום, מה עושים במקצוע באופן מעשי ולא רק בתאוריה האקדמית. למדתי כישורים אשר יסייעו לי בעבודה בתחום, כגון ניהול ראיון, חיפוש מועמדים בצורה שיטתית ויעילה, התנהלות במשרד תחת ציפיות והישגים. הקורס תרם לי, ההשתלבות בעבודה הייתה לי נעימה ועזרה לי ליצור קשרים לאחר ההתמחות אשר יכולים לעזור לי בעיסוק בתחום

שחף קלאש

בוגר הקורס