סוגיות מתקדמות בדמוקרטיה ברשות המקומית

קורסים משלבי עשייה

ביה"ס למדעי המדינה

ד"ר איתי בארי

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

דמוקרטיה מקומית, מגמת המעבר המאוחר "משלטון מקומי לממשל מקומי". למידה, התמחות והתנסות בהחלה וקידום ממשל מקומי מכליל, הלכה למעשה, במרחב העיר חיפה. בשיתוף עם עיריית חיפה והוועדה להון חברתי ושותפויות

עריכת מיפוי לזיהוי צרכים ועמדות של תושבים, מפגשים עם תושבי העיר חיפה באיזור שוק תלפיות אשר מיועד לעבור תהליך התחדשות עירונית רחבה. הנתונים הכמותניים והאיכותניים יוצגו לנציגי עיריית חיפה על מנת שיוכלו לקבל החלטות מושכלות על בסיסם

פעילות חברתית

בפרויקט שלנו ביצענו מיפוי על ידי שאלונים בשכונת קרית חיים בחיפה, לקראת תהליך התחדשות עירונית. מתשאול התושבים בשכונה, ניתן להבין טוב יותר את העדפותיהם וזה חידד עבורי את החשיבות לכך שכמשרתי ציבור עלינו להכיר את השטח ולפעול בו

עוז רונן

בוגר הקורס

 מהו לדעתך השינוי המשמעותי ביותר  ביותר שנעשה במסגרת הקורס בהנחייתך בתכנית הדגל?

להשמיע את קולם של התושבים באזני בכירים בעיריית חיפה

מהו לדעתך תפקיד האקדמיה והסטודנטים בשינוי החברתי בישראל?
 
הסטודנטים הם השינוי. עליהם לא רק ללמוד אלא ללמוד להיות יזמים חברתיים בתחומם
 

 תאר את פעילותך במסגרת "תכנית הדגל"

לעורר סקרנות, לזמן במות, לאפשר התנסות, לעורר מחשבה ביקורתית, לאלץ לתכנן, לעורר תחושת שלי

מרצה מספר

ד"ר איתי בארי

טעימה מהקורס