סמינר בריאות נפש קהילתית בחברה הערבית

קורסים משלבי עשייה

החוג לבריאות נפש קהילתית

ד"ר אנואר חטיב

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

הבנה של מתמודדים עם חולי נפשי, בני משפחותיהם ואף נותני שירות במגזר הערבי, אשר פחות חשופים לתפיסות חדשניות בתחום השיקום בבריאות הנפש. מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים דוברי השפה הערבית להתחיל מסע של שינוי המצב הקיים, באמצעות קידום תחום בריאות הנפש בישובים הערביים שטרם זכו לחשיפה ושירותים של בריאות נפש מכוונת החלמה. סטודנטים בקורס נחשפים לידע תיאורטי בנושא רב תרבותיות וסוגיות בבריאות הנפש במגזר הערבי בפרט.

בנייה והפעלת מיזם קהילתי בתחום בריאות הנפש במגזר הערבי. דוגמאות אפשריות: הקמה והפעלה של קבוצות תמיכה למתמודדים /בני משפחה במיצוי זכויות והנגשת ידע ושירותים; בצוע התערבויות קבוצתיות בקרב מתמודדים (IMR, תמיכה, העצמה ועוד) ו/או בקרב בני משפחה של מתמודדים; בצוע התערבות חינוכית-לימודיות (הסברתית) בקרב תלמידים בבתי ספר; הדרכה בסוגיות כגון זכויות בביטוח לאומי, סל שיקום או, הדרכות למיניהם בנושאים מתחום בריאות הנפש בקרב תלמידים.

פעילות חברתית

הקורס היה לי מעניין ומותאם תרבותית, מטרתו להכשיר סטודנטים כאנשי מקצוע על מנת שישמשו כסוכנים לקידום שינוי בגישה חברתית כלפי מחלות נפש והטיפול בחברה הערבית

רנין ברהם חורי

בוגרת הקורס

המטרה העיקרית של המיזם היא להנגיש כלים לאנשים שמתמודדים עם מתמודדים עם מחלות נפש. וזה דרך הבאת אנשי מקצוע, העלאת מודעות, העלאת כל הנושא של מחלות נפש והפרעות נפש לשיח. זה קצת לא מובן מאליו לדבר על זה בקבוצה של נשים מאותו כפר, עם כל הקטע של הסטיגמה. מתי שיש מודעות ועושים את הטריגר הזה אז אנשים נפתחים לזה ומתחילים לדבר על הבעיות שלהם ועל ההתמודדות שלהם והסטיגמה ממש פוחתת.

באסם אבו סאלח

בוגר הקורס