עבודה קהילתית עם קהילות מודרות

קורסים משלבי עשייה

ביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר רוני סטיאר, מר בוריס זסלבסקי

שנתי | 4 נק"ז

נושאי לימוד

תחומי ידע, ערכים ומיומנויות בסיס בעבודה סוציאלית המשמשים להתמודדות עם בעיות חברתיות, תוך התבוננות אישית ובירור עמדות ביחס לבעיות חברתיות ולקבוצות בהדרה. שיטת לימוד רפלקסיבית- חשיבה ולמידה מתוך התנסות בשינוי. הקורס כולל עבודה קבוצתית, לימוד עמיתים, לימוד מאנשים החיים בעוני ובהדרה וניתוח ההתנסויות בשדה

תלמידי הקורס יעסקו בתכנון, ביצוע והערכה של פרויקטים קהילתיים ויקחו חלק בארגון אירועים קהילתיים וכינוסים. בנוסף לכך, אחד ממרכיבי הציון יתבסס על פיתוח וביצוע פרויקט משותף, פנים-אקדמי, עבור עידוד סטודנטים וחברי סגל למעורבות אקטיבית בקהילה ולחיזוק סולידריות חברתית, תוך שיפור המעורבות של אוניברסיטת חיפה בקהילה

פעילות חברתית

במסגרת הפרוייקט, לווינו קבוצה של נשים בוגרות תכנית "נושמים לרווחה" במחלקה לשירותים חברתיים מזרח חיפה. נפגשנו אחת לשבועיים במתנ"ס נווה יוסף ועברנו תהליך גיבוש קבוצתי לצד עשייה למען השכונה. במהלך השנה, למדתי להכיר נשים חזקות שלא מוותרות על הזכויות שלהן. על אף היותן תושבות של שכונה שמוזנחת באופן עקבי על ידי הרשויות השונות, הן לא נותנות לכך לשבור אותן. במסגרת המפגשים, שאלנו את עצמינו "מה ניתן לעשות כדי להלחם עבור השכונה שלי?" ואף הגענו יחד למסקנות. קבוצה זו לימדה אותי שבאמצעות התאגדות ניתן לעשות שינוי בחיים האישיים והקהילתיים

חגי דולב

בוגר הקורס