שותפות אקדמיה-קהילה

אוניברסיטת חיפה

על התכנית

בשנים האחרונות מניפה אוניברסיטת חיפה את דגל האחריות החברתית ומציבה לה כיעדים לשלבה בפעולות אקדמיות ומנהליות לצד מצוינות אקדמית.

עבור מטרה זו הוקמה שותפות קהילה-אקדמיה, הפועלת לעידוד סולידריות חברתית באוניברסיטת חיפה, תוך חיבור בין סטודנטים, מרצים, כלים וידע אקדמי לבין הקהילה האזורית ואוכלוסיות מודרות ומוחלשות.

התכנית עוסקת בקידום פעילות חברתית, הנגשת ידע ועידוד יזמות במטרה לשינוי המצב הקיים.

מטרות התכנית

פיתוח יזמות ומעורבות חברתית

שיתופי פעולה בין סגל האוניברסיטה, ארגונים חברתיים ופעילים קהילתיים

קידום סולידריות חברתית וחיבור בין סטודנטים לקהילה

הכשרת סטודנטים בתחום לימודיהם ושילוב ביוזמות ופרוייקטים חברתיים

עידוד שוויון הזדמנויות

שילוב מגוון אוכלוסיות בפרויקטים של חשיפה לאקדמיה

פיתוח ידע

פיתוח מחקר יישומי לחקר תופעות של הדרה חברתית

מה אנחנו עושים?

קורסים משלבי עשייה

קורסים הנלמדים במגוון חוגים באוניברסיטת חיפה הכוללים ידע אקדמי לצד פעילות חברתית 

פרויקטים קהילתיים

יצירת שיתוף פעולה בין חברי סגל האוניברסיטה, סטודנטים, ארגונים וקהילה לקידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים

אקדמיה בקהילה

קורסים ייעודיים המכשירים תושבים לפעילות מבוססת ידע המותאמת לצרכי האוכלוסיה המשתנים

חממת מחקר

קידום המחקר הבינתחומי בנושא עוני והדרה חברתית, הפצת ידע והעלאת מודעות ציבורית תוך פיתוח עתודת מנהיגות אקדמית, מקצועית וקהילתית מודעת עוני

הצוות שלנו

thumbnail_IMG_0597

פרופ' איתי בארי

הממונה האקדמי על שותפות אקדמיה-קהילה

יוליה-סטרוסטה

יוליה סטרוסטה

מנהלת שותפות אקדמיה-קהילה